Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – 09 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Hà Tiên

Căn cứ Thông báo số 452/CVHHKG-TKCN ngày 14/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang về việc kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực cầu Tô Châu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thông báo hàng hải số 148/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu “Vietsovpetro – 02”

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)