Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

KGG – 09 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Hà Tiên

Căn cứ Thông báo số 452/CVHHKG-TKCN ngày 14/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang về việc kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay, tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực cầu Tô Châu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thông báo hàng hải số 148/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/7/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Vùng đón trả hoa tiêu mỏ Chim Sáo

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”

Về độ sâu khu nước trước bến 6.500DWT (B1), bến 12.000DWT (B2) và bến 15.000DWT (B3) – Cảng Gò Dầu B

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “13”, luồng hàng hải Quy Nhơn