Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoạt động kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô Dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CC-1X ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoạt động kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô Dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CC-1X ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU  –  13 – 2016

Vùng biển: Thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 1645/DKVN-QLHĐ ngày 22/3/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc hoạt động khoan thăm dò tại lô 11-2/11 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo lịch khoan thăm dò và hoạt động dầu khí tại khu vực lô 11-2/11 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam do Murphy Phương Nam Oil Co.Ltd thực hiện điều hành cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan.

- Vị trí giàn khoan PVD III tại vị trí H17 – Vũng Tàu có tọa độ (hệ tọa độ WGS-84) như sau:

Vĩ độ:           10°16’05,0″N

Kinh độ:       107°01’09,00″E

- Vị trí giàn khoan PVD III tại lô 11-2/11 có tọa độ (hệ tọa độ WGS-84) như sau:

Vĩ độ:           07°59’25,38″N

Kinh độ:       108°09’45,86″E

- Tọa độ do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp.

  1. Thời gian hoạt động dự kiến bắt đầu từ ngày 05/4/2016 đến ngày 20/5/2016.
  2. Đặc điểm nhận dạng giàn khoan PVD III như sau:

- Tên giàn khoan:   PVD III.

- Loại giàn:             Tự nâng.

- Quốc tịch:            Việt Nam.

- Màu sắc:              Xám, đỏ, trắng, đen.

- Số IMO:               9506825.

- Hô hiệu:               3WWI.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn theo quy định.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Những thông báo khác

Khảo sát địa chất tại Lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Đường dây 22kv cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1