Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

VTU – 20 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi biển Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1138/TDKTTN-SKATMT ngày 24/4/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước sẽ tiến hành kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, cụ thể như sau:

1. Giàn khoan Parameswara sẽ được kéo từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu với các thông tin như sau:

a. Tọa độ giàn khoan Parameswara tại cảng Balikpapan – Indonesia:

Hệ tọa độ WGS-84

(Kinh tuyến trung tâm 1050 E)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

01005’16” S

117020’46” E

b. Tọa độ giàn khoan Parameswara tại cảng Cái Mép – Vũng Tàu:

Hệ tọa độ WGS-84

(Kinh tuyến trung tâm 1050 E)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10030’33” N

107000’34” E

c. Thời gian giàn khoan Parameswara vào đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu: dự kiến ngày 02/5/2015.

d. Thời gian giàn khoan Parameswara hoạt động tại cảng Cái Mép – Vũng Tàu: dự kiến trong 05 ngày, từ ngày 02/5/2015 đến ngày 06/5/2015.

2. Giàn khoan Parameswara sẽ được kéo từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP với các thông tin như sau:

a. Tọa độ giàn khoan Parameswara tại lô 01&02/10:

Hệ tọa độ WGS-84

(Kinh tuyến trung tâm 1050 E)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10014’41.34” N

108039’06.30” E

b. Thời gian giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10: dự kiến ngày 08/5/2015.

c. Thời gian giàn khoan Parameswara hoạt động tại lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP: dự kiến trong 50 ngày, từ ngày 08/5/2015 đến ngày 26/6/2015.

3. Đặc điểm của giàn khoan Parameswara:

- Loại giàn: Tự nâng

- Hô hiệu: YJRX5

- IMO: 8753500

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 64,6m x 64,0m x 8,0m

- Màu: Xám, trắng, đen

- Quốc tịch: Vanuatu

- Cờ: Vanuatu

- Ban đêm có đèn tín hiệu.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Parameswara có đặc điểm nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC).

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” khống chế khu vực thi công nạo vét cầu cảng Hải đội 3 – luồng Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 5.000 DWT – Bến cảng xăng dầu Thanh Lễ

Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè

Về việc kéo giàn khoan PVD III từ lô dầu khí 15-2/01 đến lô dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CM-1X