Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

BTN -TG – 10 – 2017

Vùng biển:    Bình Thuận.

Tên báo hiệu: Đèn biển Kê Gà.

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10041’46,4”N 107059’23,2”E 10041’42,7”N 107059’29,6”E

Căn cứ văn bản số 701/CTBĐATHHMN-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố sét đánh tại trạm hải đăng Kê Gà.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Kê Gà đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 134/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/7/2017 không còn hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp, khu vực phao báo hiệu hàng hải số “5”, “6”

Thông số độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 04-2, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát