Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

BTN -TG – 10 – 2017

Vùng biển:    Bình Thuận.

Tên báo hiệu: Đèn biển Kê Gà.

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10041’46,4”N 107059’23,2”E 10041’42,7”N 107059’29,6”E

Căn cứ văn bản số 701/CTBĐATHHMN-KT ngày 18/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố sét đánh tại trạm hải đăng Kê Gà.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Kê Gà đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 134/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/7/2017 không còn hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: đoạn luồng mới thiết lập từ Cảng Cần Thơ đến Vàm Ô Môn

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

Thiết lập phao neo buộc tàu tránh bão tại vịnh Vân Phong – Khánh Hoà

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa