Thứ năm, 23/05/2019

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

VTU - TG - 27 - 2018

- Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ba Kiềm

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ba Kiềm 10o30’31,7″ N 107o30’28,3″ E 10o30’28,0″ N 107o30’34,7″ E

Căn cứ Báo cáo số 954/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 01/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục đèn chính của trạm hải đăng Ba Kiềm và Kê Gà,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Ba Kiềm đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính ban đầu.

Thông báo hàng hải số 132/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/7/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

Độ sâu vùng nước thủy diện trước bến số 1 Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp