Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

VTU - TG - 27 - 2018

- Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ba Kiềm

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ba Kiềm 10o30’31,7″ N 107o30’28,3″ E 10o30’28,0″ N 107o30’34,7″ E

Căn cứ Báo cáo số 954/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 01/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục đèn chính của trạm hải đăng Ba Kiềm và Kê Gà,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Ba Kiềm đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính ban đầu.

Thông báo hàng hải số 132/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/7/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính của hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Về độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại Duyên Hải – Trà Vinh

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV