Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

BTN – 16 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 965/CV-CVHHBT ngày 28/11/2017 Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân, báo cáo kỹ thuật số 1205/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ rà quét, ký hiệu từ RQVT_1711_01 đến RQVT_1711_04, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam rà quét và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật các khu neo đậu tàu VT1, VT2 và VT3 tại Vĩnh Tân, khu vực phía Bắc tuyến luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 11018’10,4”N 108050’04,0”E 11018’06,7”N 108050’10,5”E
A2 11018’32,5”N 108051’10,2”E 11018’28,8”N 108051’16,6”E
A3 11018’06,5”N 108051’16,4”E 11018’02,8”N 108051’22,9”E
A4 11017’50,7”N 108050’08,8”E 11017’47,0”N 108050’15,2”E

- Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật các khu neo đậu tàu VT4 và VT5 tại Vĩnh Tân, khu vực phía Nam tuyến luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 11017’40,0”N 108050’04,5”E 11017’36,3”N 108050’10,9”E
B2 11017’51,3”N 108050’52,8”E 11017’47,6”N 108050’59,3”E
B3 11017’28,4”N 108050’58,3”E 11017’24,7”N 108051’04,7”E
B4 11017’17,1”N 108050’10,0”E 11017’13,4”N 108050’16,5”E

- Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về đặc tính kỹ thuật đăng tiêu đầu đê phía Nam, đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm