Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan tự hànhVL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan tự hànhVL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HCM – 15 – 2017.

Vùng biển:        Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 254/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 26/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan tự hành VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan tự hành VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu cách biên luồng bên trái khoảng 300m, có tọa độ như sau:

Vĩ độ:            10040’46,3”N

Kinh độ:        106045’52,8”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, đi qua khu vực sà lan VL12745 bị chìm tại vị trí có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết liên hệ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu thuyền tại vịnh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

Về việc sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép