Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 09 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng: Luồng hàng hảI Ba Ngòi

        Căn cứ Công văn số 739/CVHHNT-TTATAN ngày 24/8/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc đề nghị thông báo hàng hải chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện; Báo cáo số 773/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 24/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc sự cố 02 phương tiện va đụng trên luồng hàng hải Ba Ngòi,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Vào khoảng 04 giờ 00 phút, ngày 24/8/2018 khi đang hành trình rời khu neo Cam Ranh đi Bến cảng Ninh Chữ tàu biển PHƯƠNG ĐÔNG 07 đã đâm va với tàu cá mang số hiệu KH-96792TS, hậu quả khiến tàu cá bị chìm trong luồng hàng hải Ba Ngòi, cách tim luồng hàng hải khoảng 89m, cách phao báo hiệu hàng hải số “7” về phía hạ lưu khoảng 887m, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên tàu Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KH-96792TS 11052’874 N 109010’846 E

(Tọa độ vị trí tàu chìm được Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Về việc hoạt động khảo sát Địa vật lý khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Vạn An