Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Tên báo hiệu: Chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
Tiêu trước 10023’45,1” N 107005’13,7” E 10023’41,4” N 107005’20,2” E
Tiêu sau 10023’43,2” N 107005’32,3” E 10023’39,5” N 107005’38,8” E

Căn cứ công văn số 334/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 02/5/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành lắp đặt đèn AECS-SNM5 cho chập tiêu luồng hành hải sông Dinh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh như sau:

Tên tiêu Đặc tính chớp Diễn giải
Tiêu trước Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
Tiêu sau Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
  • Các đặc tính khác không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành