Thứ hai, 19/03/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

KGG - TG02 - 2018

Vùng biển:              Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu:         Đèn biển Dương Đông

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Dương Đông 10o13’05,7” N 103o57’16,4” E 10o13’02,1” N 103o57’22,8” E

Căn cứ Báo cáo số 198/BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 22/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc đèn chính hải đăng Dương Đông bị sự cố,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Dương Đông như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 10 giây (0,5s+1,5s+0,5s+1,5s+0,5s+5,5s = 10s).

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 15 hải lý.

Các đặc tính khác của đèn biển Dương Đông không thay đổi.


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T3”, “T4”, “T5”, “T6” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “1G”, “2G” thuộc tuyến luồng vào bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “V1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải