Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

KGG - TG02 - 2018

Vùng biển:              Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu:         Đèn biển Dương Đông

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Dương Đông 10o13’05,7” N 103o57’16,4” E 10o13’02,1” N 103o57’22,8” E

Căn cứ Báo cáo số 198/BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 22/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc đèn chính hải đăng Dương Đông bị sự cố,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Dương Đông như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 10 giây (0,5s+1,5s+0,5s+1,5s+0,5s+5,5s = 10s).

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 15 hải lý.

Các đặc tính khác của đèn biển Dương Đông không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2” phục vụ thi công nạo vét cảng Posco Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải