Chủ nhật, 22/04/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

TVH – TG – 01 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4” 09°26’51,2” N 106°26’54,7” E 09°26’47,6” N 106°27’01,1” E
“6” 09°27’11,0” N 106°28’50,3” E 09°27’07,3” N 106°28’56,7” E
“6A” 09°26’56,6” N 106°27’58,0” E 09°26’53,0” N 106°28’04,4” E
“8” 09°27’21,3” N 106°29’29,3” E 09°27’17,6” N 106°29’35,7” E

Căn cứ các Văn bản số 08/CTBĐATHHTNB-KT ngày 03/01/2018; số 11/CTBĐATHHTNB-KT ngày 04/01/2018; số 18/CTBĐATHHTNB-KT ngày 05/01/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh các phao đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ; Báo cáo tọa độ số 13/BCP-XNKSHHMN ngày 03/01/2018; số 18/BCP-XNKSHHMN ngày 04/01/2018; số 25/BCP-XNKSHHMN ngày 05/01/2018  của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, chi tiết như sau:

 1. Phao số “4”: Thay đổi đặc tính từ phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải thành phao báo hiệu phía trái luồng, với đặc tính như sau:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “4” không thay đổi.
 1. Phao số “6A”: Thay đổi đặc tính từ phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải thành phao báo hiệu phía trái luồng, với đặc tính như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“6A” 09°26’44,4” N 106°27’48,8” E 09°26’40,8” N 106°27’55,2” E
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “6A” không thay đổi.
 1. Phao số “6”: Thay đổi đặc tính từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải, với đặc tính như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“6” 09°26’55,5” N 106°28’58,7” E 09°26’51,8” N 106°29’05,1” E
 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 12,0 giây;
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “6” không thay đổi.
 1. Phao số “8”: Thay đổi vị trí phao số “8” đến vị trí mới, được thể hiện ở bảng như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“8” 09°26’32,6” N 106°26’37,0” E 09°26’28,9” N 106°26’43,4” E
 • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “8” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải, đoạn thượng lưu từ Vàm Bà Riêu Lớn đến sông Quán Chim theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia

Về việc thử nghiêng giàn khoan Tam Đảo 05 tại thuỷ diện PV Shipyard