Thứ ba, 25/07/2017

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

         TVH – TG – 11 – 2017

          Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

          Tên luồng:    Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3”.

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “1” 09°32’08,5” N 106°33’42,1” E 9°32’04,8” N 106°33’48,5” E
Phao “3” 09°32’36,5” N 106°03’10,2” E 9°32’32,9” N 106°33’16,6” E

Căn cứ các Văn bản số 399/CTBĐATHHTNB-KT ngày 29/6/2017 về việc điều chỉnh hoàn thành phao báo hiệu hàng hải thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu phục vụ nạo vét luồng dùng chung; Văn bản số 403/CTBĐATHHTNB-KT ngày 01/7/2017 về việc điều chỉnh hoàn thành phao báo hiệu hàng hải số “3” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; Báo cáo tọa độ số 712/BCP-XNKSHHMN ngày 03/7/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” thuộc luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu được điều chỉnh về vị trí như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “1” 09°32’05,9”N 106°33’39,9”E 09°32’02,2”N 106°33’46,3”E
Phao “3” 09°32’34,2”N 106°33’08,1”E 09°32’30,5”N 106°33’14,6”E
  1. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.

3. Thông báo hàng hải số 257/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/12/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chút

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

Về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về việc khảo sát và sửa chữa điểm Dent tại KP 20+007,53 tuyến ống biển “16” Sư Tử Vàng – Rạng Đông năm 201