Thứ bảy, 20/01/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7”

thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 02 – 2018

  • Vùng biển:      Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng:              Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:         Phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7”

            Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5A” 09°27’00,0”N 106°27’09,0”E 09°26’56,4”N 106°27’15,5”E
“7” 09°27’01,6”N 106°26’02,0”E 09°26’57,9”N 106°26’08,4”E

Căn cứ các báo cáo số 28/CTBĐATHHTNB-KT ngày 08/01/2018; số 34/CTBĐATHHTNB-KT ngày 09/01/2018  của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao “5A”, “7” tại đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ; Báo cáo tọa độ số 32/BCP-XNKSHHMN ngày 08/01/2018; số 35/BCP-XNKSHHMN ngày 09/01/2018  của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được điều chỉnh đến vị trí mới, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5A” 09°26’52,3”N 106°27’47,6”E 09°26’48,7”N 106°27’54,0”E
“7” 09°26’39,4”N 106°26’41,2”E 09°26’35,8”N 106°26’47,7”E
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước Vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Tỉnh Bình Thuận

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PTSC Phú Mỹ