Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7”

thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 02 – 2018

  • Vùng biển:      Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng:              Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

- Tên báo hiệu:         Phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7”

            Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5A” 09°27’00,0”N 106°27’09,0”E 09°26’56,4”N 106°27’15,5”E
“7” 09°27’01,6”N 106°26’02,0”E 09°26’57,9”N 106°26’08,4”E

Căn cứ các báo cáo số 28/CTBĐATHHTNB-KT ngày 08/01/2018; số 34/CTBĐATHHTNB-KT ngày 09/01/2018  của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc điều chỉnh hoàn thành phao “5A”, “7” tại đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ; Báo cáo tọa độ số 32/BCP-XNKSHHMN ngày 08/01/2018; số 35/BCP-XNKSHHMN ngày 09/01/2018  của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được điều chỉnh đến vị trí mới, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“5A” 09°26’52,3”N 106°27’47,6”E 09°26’48,7”N 106°27’54,0”E
“7” 09°26’39,4”N 106°26’41,2”E 09°26’35,8”N 106°26’47,7”E
  1. Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Phương tiện thủy bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn