Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “13”, luồng hàng hải Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “13”, luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – TG – 11 – 2018

Vùng biển:    Tỉnh Bình Định.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “13”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“13” 13047’13,5”N 109014’39,6”E 13047’09,8”N 109014’46,1”E

Căn cứ văn bản số 445/CTBĐATHHNTB-KT ngày 07/6/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc hoàn thành đổi số hiệu phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi số hiệu phao báo hiệu hàng hải số “13” thành phao báo hiệu hàng hải số “17” trên tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn.

Ngoài thay đổi trên, các đặc tính khác đã được thông báo không thay đổi.

Tham khảo thông báo hàng hải số 61/2006/TBHH-CTBĐATHH II ngày 23/6/2006.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia

Về việc thiết lập các đèn tín hiệu tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước