Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR”

luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 83 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu: “GR”.

Căn cứ Văn bản số 832/CTBĐATHHĐNB ngày 14/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo Thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải cụ thể như sau:

  1. Khu vực thi công dịch chuyển phao BHHH “GR” :
Vị trí thi công Tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “GR” Vị trí hiện hữu 10023’36,9” N 107002’09,6” E
Vị trí điều chỉnh 10024’04,0” N 107001’58,1” E
  1. Phương tiện thi công: Tàu kéo, Sà lan đặt cẩu.
  2. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 15/10/2015 đến ngày 18/10/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công dịch chuyển phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải có tọa độ như trên tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ công trình xây dựng nâng cấp kho xăng dầu K34/Cục Hậu cần/Quân khu 9 (giai đoạn 1) – Hạng mục: Nhà trực cầu tàu, cầu cảng 5.000DWT và nạo vét.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Về việc thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận