Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR”

luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 83 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu: “GR”.

Căn cứ Văn bản số 832/CTBĐATHHĐNB ngày 14/10/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo Thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải cụ thể như sau:

  1. Khu vực thi công dịch chuyển phao BHHH “GR” :
Vị trí thi công Tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “GR” Vị trí hiện hữu 10023’36,9” N 107002’09,6” E
Vị trí điều chỉnh 10024’04,0” N 107001’58,1” E
  1. Phương tiện thi công: Tàu kéo, Sà lan đặt cẩu.
  2. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 15/10/2015 đến ngày 18/10/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lưu ý khu vực thi công dịch chuyển phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải có tọa độ như trên tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu