Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

HCM – 35 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ văn bản số 647/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 24/8/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại hạ lưu phao số “5” luồng Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu EMINENCE sẽ được lai kéo ra khỏi vị trí mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” – 530m, nằm phía bên phải luồng, ngoài luồng hàng hải, cách biên luồng khoảng 70m, vị trí mắc cạn có tọa độ như sau:

Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Vị trí mắc cạn 10017’41,7” N 106055’01,6” E 10017’38,0” N 106055’08,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành hải trong vùng biển thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý đi cách xa tàu EMINENCE bị mắc cạn tại vị trí có tọa độ nêu trên, giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 15.000 DWT của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Độ sâu vùng nước khu chuyển tải tại cửa biển Hồ Lân, Bình Thuận

Tàu CHEMROAD JOURNEY bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận