Thứ bảy, 16/02/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 VTU – 37 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 181122-01/CV-BLUEOCEAN ngày 22/11/2018 của Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh về việc hoạt động khảo sát của tàu DN58; Công văn số 2088/CVHHVT-PC ngày 23/11/2018 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc tàu DN58 tham gia hoạt động khảo sát phục vụ Dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Long Sơn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Tàu DN58 sẽ tiến hành khảo sát tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10024’06,9”N 107002’10,5”E 10024’03,2”N 107002’16,9”E
2 10025’34,8”N 107002’26,9”E 10025’31,1”N 107002’33,3”E
3 10025’38,5”N 107002’32,0”E 10025’34,8”N 107002’38,5”E
4 10025’44,8”N 107002’33,1”E 10025’41,1”N 107002’39,5”E
5 10026’02,1”N 107002’29,3”E 10025’58,4”N 107002’35,7”E
6 10026’11,4”N 107002’21,4”E 10026’07,7”N 107002’27,8”E
7 10026’52,6”N 107002’59,1”E 10026’48,9”N 107003’05,5”E
8 10026’56,7”N 107002’53,2”E 10026’52,9”N 107002’59,6”E
9 10025’56,4”N 107001’57,9”E 10025’52,8”N 107002’04,4”E
10 10025’44,2”N 107002’00,0”E 10025’40,5”N 107002’06,5”E
11 10025’36,1”N 107002’19,8”E 10025’32,4”N 107002’26,2”E
12 10024’24,1”N 107002’06,4”E 10024’20,5”N 107002’12,8”E

(Hệ tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu DN58:

+ Tên tàu: DN58;

+ Hô hiệu: 3BJU;

+ Kích thước: Dài 16,35m; rộng 5,03m; mớn nước 2,3m.

+Màu sắc: Trắng, đen;

+ Quốc tịch: MAUTIRIYS;

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

  Thời gian dự kiến hoạt động của tàu DN58 tại vùng biển Vũng Tàu: Bắt đầu từ ngày 27/11/2018 đến ngày 13/02/2019 (chỉ được phép hoạt động ban ngày từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu DN58 có đặc điểm và vị trí có tọa độ nêu trên, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Đại Dương Xanh. Số điện thoại: (+84) 0978.361.692 (Ông Nguyễn Đình Thắng).


Những thông báo khác

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Độ sâu khu nước bến phao neo và vũng quay tàu Cảng xăng dầu Vũng Rô

Về khu vực thi công Công trình rải ống 26 “từ KP 7,17 đến BK4A, hạng mục xây dựng 11.8km đường ống” Dự án bổ sung/nâng cấp cở sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ