Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải

Quy Nhơn năm 2017

BĐH – 15 – 2017

- Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

- Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tổng công ty Xây dựng đường thủy – CTCP sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công: Tàu hút bụng tự hành, tàu đặt cẩu, xà lan tự hành.
  2. Vị trí nhận chìm vật liệu nạo vét có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 13044’09,5’’N 109017’47,0’’E 13044’05,8’’N 109017’53,5’’E
B 13044’09,6’’N 109018’00,3’’E 13044’05,9’’N 109018’06,8’’E
C 13043’56,6’’N 109018’00,4’’E 13043’52,9’’N 109018’06,9’’E
D 13043’56,5’’N 109017’47,1’’E 13043’52,8’’N 109017’53,6’’E
  1. Khu vực nạo vét:

        – Đoạn 1: Đầu tuyến luồng đến phao “P7”

        – Đoạn 2: Từ phao “P7” đến Vũng quay tàu.

  1. Thời gian thi công: Dự kiến 56 ngày kể từ ngày 29/11/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Quy Nhơn qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” thuộc công trình xây dựng bến tàu Trần Đề – Sóc Trăng

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

Về thông số kỹ thuật của Khu nước trước cảng và Vũng quay tàu của Cảng dầu – Tổng kho 186/TCHC trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu K2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu VTU – 28 – 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước tuyến luồng và vũng quay tàu bến cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh