Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018


HCM – 42 – 2018

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, Phao số 58, P71-ĐT83, vũng quay tàu VQ2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy  sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018 chi tiết như sau:

 1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo và tàu hút xén thổi.
 2. Vị trí đổ chất nạo vét: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 3. Khu vực nạo vét:
  • Khu vực 1: đoạn cạn vịnh Gành Rái (từ thượng lưu phao“8” + 1800m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến hạ lưu phao “4” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu – 120m).
  • Khu vực 2: đoạn cạn Kervella (từ hạ lưu phao“28” – 300m đến thượng lưu phao “28” + 100m).
  • Khu vực 3: đoạn cạn phao số “58”.
  • Khu vực 4: đoạn cạn phao P71 – ĐT83 (từ thượng lưu phao “71” + 500m đến thượng lưu đăng tiêu “83” + 1300m).
  • Khu vực 5: đoạn cạn Mũi L’est (từ thượng lưu phao “40” + 200m đến hạ lưu phao “34” – 500m).
  • Khu vực 6: đoạn cạn Propontis (từ hạ lưu đăng tiêu số “41” – 70m đến thượng lưu đăng tiêu số “39” + 450m).
  • Khu vực 7: đoạn cạn vũng quay tàu VQ2 (đối diện kênh Tẻ).
 1. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 01/11/2018 đến 31/12/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn