Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018


HCM – 42 – 2018

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Đoạn cạn: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, Phao số 58, P71-ĐT83, vũng quay tàu VQ2.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tường Vy  sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018 chi tiết như sau:

 1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo và tàu hút xén thổi.
 2. Vị trí đổ chất nạo vét: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 3. Khu vực nạo vét:
  • Khu vực 1: đoạn cạn vịnh Gành Rái (từ thượng lưu phao“8” + 1800m luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến hạ lưu phao “4” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu – 120m).
  • Khu vực 2: đoạn cạn Kervella (từ hạ lưu phao“28” – 300m đến thượng lưu phao “28” + 100m).
  • Khu vực 3: đoạn cạn phao số “58”.
  • Khu vực 4: đoạn cạn phao P71 – ĐT83 (từ thượng lưu phao “71” + 500m đến thượng lưu đăng tiêu “83” + 1300m).
  • Khu vực 5: đoạn cạn Mũi L’est (từ thượng lưu phao “40” + 200m đến hạ lưu phao “34” – 500m).
  • Khu vực 6: đoạn cạn Propontis (từ hạ lưu đăng tiêu số “41” – 70m đến thượng lưu đăng tiêu số “39” + 450m).
  • Khu vực 7: đoạn cạn vũng quay tàu VQ2 (đối diện kênh Tẻ).
 1. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 01/11/2018 đến 31/12/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng Sanrimjohap – Vina

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “P1”, “P2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 2 tại Vũng Tàu – Thị Vải (Vùng 2).

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam