Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải

Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

VTU – 65 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai – Công ty TNHH Trục vớt Song Thương sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017 chi tiết như sau:

  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo và tàu hút xén thổi.
  2. Khu vực nạo vét: Từ thượng lưu Bến Cảng Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè)
  3. Các phương tiện tham gia vận chuyển đổ đất sẽ hành trình trên luồng hàng hải từ khu vực thi công đến vị trí đổ đất.
  4. Vị trí đổ đất: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã được UBND huyện Nhơn Trạch đồng ý và trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận tại văn bản số 149/BC-UBND ngày 25/5/2017.
  5. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 10/11/2017 đến 31/12/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải qua khu vực thi công nạo vét và dọc theo hành trình vận chuyển đổ đất lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô dầu khí 11-2/11

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai HCM – 13 – 2013