Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép

VTU – 03 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 191/ĐN-TCT ngày 23/01/2019 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thông báo hàng hải thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10032’52,7”N 107001’09,0”E 10032’49,0”N 107001’15,5”E
V2 10032’51,4”N 107001’10,5”E 10032’47,8”N 107001’16,9”E
V3 10032’49,8”N 107001’13,9”E 10032’46,1”N 107001’20,3”E
V4 10032’49,4”N 107001’14,3”E 10032’45,7”N 107001’20,7”E
V5 10032’49,1”N 107001’14,2”E 10032’45,4”N 107001’20,6”E
V6 10032’49,1”N 107001’07,9”E 10032’45,4”N 107001’14,4”E
V7 10032’47,3”N 107001’07,9”E 10032’43,6”N 107001’14,4”E
V8 10032’45,9”N 107001’11,6”E 10032’42,2”N 107001’18,0”E
V9 10032’45,4”N 107001’13,3”E 10032’41,8”N 107001’19,7”E
V10 10032’45,5”N 107001’13,9”E 10032’41,8”N 107001’20,4”E
V11 10032’45,3”N 107001’14,1”E 10032’41,7”N 107001’20,5”E
V12 10032’44,8”N 107001’14,1”E 10032’41,1”N 107001’20,5”E
V13 10032’43,6”N 107001’13,6”E 10032’39,9”N 107001’20,1”E
V14 10032’42,9”N 107001’13,7”E 10032’39,3”N 107001’20,2”E
V15 10032’42,6”N 107001’14,6”E 10032’38,9”N 107001’21,0”E
V16 10032’42,8”N 107001’15,2”E 10032’39,1”N 107001’21,6”E
V17 10032’42,8”N 107001’15,9”E 10032’39,1”N 107001’22,3”E
V18 10032’42,3”N 107001’15,8”E 10032’38,7”N 107001’22,2”E
V19 10032’40,7”N 107001’15,3”E 10032’37,1”N 107001’21,7”E
V20 10032’40,4”N 107001’15,4”E 10032’36,7”N 107001’21,9”E
V21 10032’40,2”N 107001’16,2”E 10032’36,6”N 107001’22,6”E
V22 10032’40,2”N 107001’16,7”E 10032’36,5”N 107001’23,1”E
V23 10032’55,4”N 107001’21,3”E 10032’51,7”N 107001’27,7”E
V24 10032’55,3”N 107001’21,2”E 10032’51,7”N 107001’27,6”E
V25 10032’55,7”N 107001’20,5”E 10032’52,0”N 107001’26,9”E
V26 10032’55,9”N 107001’19,8”E 10032’52,3”N 107001’26,3”E
V27 10032’56,1”N 107001’19,6”E 10032’52,4”N 107001’26,1”E
V28 10032’56,1”N 107001’19,6”E 10032’52,5”N 107001’26,0”E
V29 10032’52,8”N 107001’09,7”E 10032’49,2”N 107001’16,1”E
V30 10032’50,9”N 107001’11,7”E 10032’47,2”N 107001’18,2”E
V31 10032’50,7”N 107001’12,1”E 10032’46,9”N 107001’18,6”E
V32 10032’49,3”N 107001’12,7”E 10032’45,6”N 107001’19,2”E
V33 10032’46,5”N 107001’11,8”E 10032’42,8”N 107001’18,2”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu, sà lan vận chuyển bùn, tàu hút bùn và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: 90 ngày (kể từ ngày 25/01/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “G1”, “G2” tại khu vực thi công công trình cảng Cái Mép GEMADEPT – TERMINAL LINK, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số độ sâu của khu nước neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018