Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng

Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

VTU – 02 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 156/ĐN-TCT  ngày 13/01/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc thông báo thời gian thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty CP XD ĐT và PTCB Tân Phú Thịnh thực hiện thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải chi tiết như sau:

  1. Phạm vi khu vực nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-1 10030’36,6” N 107000’24,5” E 10030’32,9” N 107000’30,9” E
NV-2 10030’33,0” N 107000’22,6” E 10030’29,3” N 107000’29,0” E
NV-3 10030’31,1” N 107000’26,3” E 10030’27,4” N 107000’32,7” E
NV-4 10030’48,4” N 107000’35,5” E 10030’44,7” N 107000’41,9” E
NV-5 10030’48,4” N 107000’35,3” E 10030’44,8” N 107000’41,7” E
KN 10030’50,3” N 107000’31,8” E 10030’46,6” N 107000’38,2” E
  1. Thời gian thi công: đến hết ngày 15/03/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hảng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải