Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

VTU – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 11/2019/IFV-OPR ngày 16/01/2019 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc thông báo hàng hải thi công công trình nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Interflour Việt Nam sẽ tiến hành thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét và đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
  Cầu cảng nhỏ 7.000DWT
A1 10032’50,4”N 107001’35,5”E 10032’46,7”N 107001’41,9”E
A2 10032’43,9”N 107001’37,9”E 10032’40,3”N 107001’44,4”E
A3 10032’42,3”N 107001’36,5”E 10032’38,6”N 107001’42,9”E
A4 10032’46,7”N 107001’34,8”E 10032’42,9”N 107001’41,2”E
A5 10032’41,7”N 107001’30,8”E 10032’37,9”N 107001’37,3”E
A6 10032’51,9”N 107001’26,5”E 10032’48,2”N 107001’32,9”E
  Cầu cảng chính 75.000DWT
B1 10032’46,4”N 107001’34,2”E 10032’42,7”N 107001’40,6”E
B2 10032’36,7”N 107001’37,9”E 10032’33,1”N 107001’44,4”E
B3 10032’32,1”N 107001’34,2”E 10032’28,4”N 107001’40,7”E
B4 10032’47,4”N 107001’27,7”E 10032’43,7”N 107001’34,1”E

- Vị trí đổ đất và bơm chuyển lên bờ: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thuộc bờ phải Sông Đồng Tranh, có tọa độ giới hạn như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’01,3”N 106052’31,6”E 10038’57,7”N 106052’38,1”E
C2 10039’01,0”N 106052’39,8”E 10038’57,3”N 106052’46,3”E
C3 10038’59,9”N 106052’40,8”E 10038’56,3”N 106052’47,2”E
C4 10039’00,4”N 106052’30,6”E 10038’56,7”N 106052’37,1”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: 60 ngày (kể từ ngày 16/01/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Đồng Tranh – Gò Gia qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Interflour Việt Nam.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 2.000DWT (A1) và bến 10.000DWT (A3) cảng Gò Dầu A

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động lắp đặt giàn khai thác Thăng Long và Đông Đô, ngoài khơi vùng biển Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc Sà lan ĐN 1060 bị chìm tại vùng biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “T2”, “T3” khống chế khu vực thi công công trình cảng hàng hóa Quốc tế Thị Vải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải