Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

VTU – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 11/2019/IFV-OPR ngày 16/01/2019 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc thông báo hàng hải thi công công trình nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Interflour Việt Nam sẽ tiến hành thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét và đổ đất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
  Cầu cảng nhỏ 7.000DWT
A1 10032’50,4”N 107001’35,5”E 10032’46,7”N 107001’41,9”E
A2 10032’43,9”N 107001’37,9”E 10032’40,3”N 107001’44,4”E
A3 10032’42,3”N 107001’36,5”E 10032’38,6”N 107001’42,9”E
A4 10032’46,7”N 107001’34,8”E 10032’42,9”N 107001’41,2”E
A5 10032’41,7”N 107001’30,8”E 10032’37,9”N 107001’37,3”E
A6 10032’51,9”N 107001’26,5”E 10032’48,2”N 107001’32,9”E
  Cầu cảng chính 75.000DWT
B1 10032’46,4”N 107001’34,2”E 10032’42,7”N 107001’40,6”E
B2 10032’36,7”N 107001’37,9”E 10032’33,1”N 107001’44,4”E
B3 10032’32,1”N 107001’34,2”E 10032’28,4”N 107001’40,7”E
B4 10032’47,4”N 107001’27,7”E 10032’43,7”N 107001’34,1”E

- Vị trí đổ đất và bơm chuyển lên bờ: Tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thuộc bờ phải Sông Đồng Tranh, có tọa độ giới hạn như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’01,3”N 106052’31,6”E 10038’57,7”N 106052’38,1”E
C2 10039’01,0”N 106052’39,8”E 10038’57,3”N 106052’46,3”E
C3 10038’59,9”N 106052’40,8”E 10038’56,3”N 106052’47,2”E
C4 10039’00,4”N 106052’30,6”E 10038’56,7”N 106052’37,1”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: 60 ngày (kể từ ngày 16/01/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Đồng Tranh – Gò Gia qua khu vực thi công nạo vét nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Interflour Việt Nam.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 300-500T tại cảng PTSC Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước (Đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã 3 sông Nhà Bè).

Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc sà lan tự hànhVL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.