Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

VTU- TG – 42 – 2018

- Vùng biển:           Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:       “L1”, “L2”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 001/PC-CV ngày 19/12/2018 của Công ty TNHH POSSCO E&C về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cải tạo đất (san lấp mặt bằng) tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“L1” 10°26’51,0” N 107°02’22,8” E 10°26’47,3” N 107°02’29,3” E
“L2” 10°26’21,9” N 107°03’07,7” E 10°26’18,2” N 107°03’14,2” E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công bơm cát san lấp mặt bằng tại khu vực bồn bể chứa thuộc dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Đường kính: 2,0m;
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Toàn thân sơn màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Kẻ chữ “L1”, “L2” màu đỏ.
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chú ý phao báo hiệu hàng hải có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ thông tin liên lạc thông suốt và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” khống chế khu vực thi công nạo vét cầu cảng Hải đội 3 – luồng Sông Dinh

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Khu vực rà quét chướng ngại vật container bị chìm tại khu vực phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc