Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

BTN – TG – 13 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên báo hiệu:          “G2”, “G4”.

Căn cứ đơn đề nghị số 02082018/ĐĐN-TBHH ngày 213/8/2018 (văn bản đến  ngày 20/8/2018) của Văn phòng  điều hành tại Bình Thuận – Viện thiết kế khảo sát công trình hàng vụ số 3 giao thông Trung Quốc về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải “G2”, “G4” giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với các đặc tính sau:

  • Vị trí: Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“G2” 11°18’22,74″N 108°48’05,31″E 11°18’19,03″N 108°48’11,75″E
“G4” 11°18’08,01″N 108°48’08,23″E 11°18’04,30″N 108°48’14,67″E

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới.
  • Loại phao: Đường kính 2.4m.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu:                “G2”, “G4” màu đỏ trên nền vàng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng nước trước Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic của chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp.HCM

Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “63”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa