Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 72/2018/CV-QSP ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CQN-C5_1808 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13046’39,7”N 109014’46,8” E 13046’36,0”N 109014’53,3”E
A2 13046’40,8”N 109014’48,7” E 13046’37,1”N 109014’55,2”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7” E 13046’27,6”N 109015’01,2”E
A9 13046’32,0”N 109014’51,7” E 13046’28,3”N 109014’58,2”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 12,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (l) Kinh độ (j) Vĩ độ (l) Kinh độ (j)
A3 13046’37,7”N 109014’50,7”E 13046’33,9”N 109014’57,2”E
A4 13046’37,4”N 109014’51,4”E 13046’33,7”N 109014’57,9”E
A5 13046’35,8”N 109014’56,2”E 13046’32,0”N 109015’02,7”E
A6 13046’29,3”N 109015’03,6”E 13046’25,6”N  109015’10,1”E
A7 13046’31,2”N 109014’55,4”E 13046’27,5”N 109015’01,8”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7”E 13046’27,6”N 109015’01,2“E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 11,0m./.

Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Posco, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc thiết lập mới 02 phao “A”, “B” báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tạm thời, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch phục vụ dự án nạo vét khơi thông luồng khu vực cửa biển Tam Quan – tỉnh Bình Định

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.