Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 72/2018/CV-QSP ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CQN-C5_1808 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13046’39,7”N 109014’46,8” E 13046’36,0”N 109014’53,3”E
A2 13046’40,8”N 109014’48,7” E 13046’37,1”N 109014’55,2”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7” E 13046’27,6”N 109015’01,2”E
A9 13046’32,0”N 109014’51,7” E 13046’28,3”N 109014’58,2”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 12,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (l) Kinh độ (j) Vĩ độ (l) Kinh độ (j)
A3 13046’37,7”N 109014’50,7”E 13046’33,9”N 109014’57,2”E
A4 13046’37,4”N 109014’51,4”E 13046’33,7”N 109014’57,9”E
A5 13046’35,8”N 109014’56,2”E 13046’32,0”N 109015’02,7”E
A6 13046’29,3”N 109015’03,6”E 13046’25,6”N  109015’10,1”E
A7 13046’31,2”N 109014’55,4”E 13046’27,5”N 109015’01,8”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7”E 13046’27,6”N 109015’01,2“E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 11,0m./.

Những thông báo khác

Về việc việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2

Về việc vật nổi lớn trôi dạt trên vùng biển Việt Nam

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về khu vực thi công công trình: Khoan khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 05-1c-SVW-1X, ngoài khơi vùng biển Việt Nam