Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

BĐH – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 298/QNP-KHĐT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thong số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A16 13046’44,4”N 109014’43,9”E 13046’40,7”N 109014’50,4”E
A17 13046’45,5”N 109014’45,7”E 13046’41,8”N 109014’52,2”E
A18 13046’39,9”N 109014’49,2”E 13046’36,2”N 109014’55,7”E
A19 13046’38,8”N 109014’47,4”E 13046’35,1”N 109013’53,9”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,8m trở lên.


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu