Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

BĐH – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 298/QNP-KHĐT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thong số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A16 13046’44,4”N 109014’43,9”E 13046’40,7”N 109014’50,4”E
A17 13046’45,5”N 109014’45,7”E 13046’41,8”N 109014’52,2”E
A18 13046’39,9”N 109014’49,2”E 13046’36,2”N 109014’55,7”E
A19 13046’38,8”N 109014’47,4”E 13046’35,1”N 109013’53,9”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,8m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hồ Tàu

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container trên khu đất cảng Xăng dầu Cát Lái – Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng

Độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu