Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

BĐH – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 298/QNP-KHĐT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thong số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A16 13046’44,4”N 109014’43,9”E 13046’40,7”N 109014’50,4”E
A17 13046’45,5”N 109014’45,7”E 13046’41,8”N 109014’52,2”E
A18 13046’39,9”N 109014’49,2”E 13046’36,2”N 109014’55,7”E
A19 13046’38,8”N 109014’47,4”E 13046’35,1”N 109013’53,9”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,8m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2” phục vụ thi công nạo vét cảng Posco Việt Nam

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Độ sâu luồng Đồng Nai

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia