Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

BĐH – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 298/QNP-KHĐT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thong số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A16 13046’44,4”N 109014’43,9”E 13046’40,7”N 109014’50,4”E
A17 13046’45,5”N 109014’45,7”E 13046’41,8”N 109014’52,2”E
A18 13046’39,9”N 109014’49,2”E 13046’36,2”N 109014’55,7”E
A19 13046’38,8”N 109014’47,4”E 13046’35,1”N 109013’53,9”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,8m trở lên.


Những thông báo khác

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL

Độ sâu khu nước trước cảng Trạm nghiền Xi măng Cẩm Phả

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan ENSCO 104