Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thông số kỹ thuật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

HAG – 01 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Hậu Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ Đơn đề nghị số 68/CV-HHHG ngày 12/5/2017 của Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hàng Hải Hậu Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang, báo cáo kỹ thuật số 515/BC-XNKSHHMN, ngày 12/5/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VNHG_1705, tỷ lệ 1/1.000 và bình đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1.000, ký hiệu RA.VNHG_1705 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 5 năm 2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN 2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 09058’15,60”N 105050’52,31”E 09058’11,95”N 105050’58,73”E
2 09058’28,00”N 105050’52,59”E 09058’24,35”N 105050’59,00”E
3 09058’11,67”N 105051’13,82”E 09058’08,01”N 105051’20,23”E
4 09058’12,07”N 105050’55,71”E 09058’08,42”N 105051’02,12”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 12,5m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến số 1 Cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan PV Drilling II từ mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý