Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

VTU  –  38 – 2019.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn đơn đề nghị số 859/DV-CV ngày 02/7/2019 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro và kéo sà lan Holmen Pacific đến mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt, cụ thể như sau:

  1. Vị trí: xuất phát từ cảng Vietsovpetro đến mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt.
  2. Đặc điểm nhận dạng của sà lan Holmen Pacific như sau:

- Quốc tịch: Đảo Marshall.

- Kích thước (dài x rộng x sâu): 160m x 40m x 12m.

- Hô hiệu: V7BC4.

- Màu sắc: Xanh da trời.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo Tân Cảng Fortune như sau:

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước (dài x rộng x sâu): 70,7m x 16m x 7,2m.

- Hô hiệu: XVCM7.

- IMO: 9354959.

- Màu sắc: Cam.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 09/7/2019 đến ngày 30/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa sà lan Holmen Pasafic và tàu kéo Tân Cảng Fortune có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Nhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan phát triển LD-3P&PLD-1P, Lô 06.1

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Về toạ độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển

Về việc sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Sông Dinh