Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 10 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng:  Luồng hàng hải Ba Ngòi

    Căn cứ Báo cáo số 1148/BC-XNKSHHMN ngày 27/8/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc vị trí chướng ngại vật chìm đắm trên luồng hàng hải Ba Ngòi,

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

Ngày 27/8/2018, vị trí xác tàu KH-96792TS chìm nằm trong luồng hàng hải Ba Ngòi, cách tim luồng hàng hải khoảng 40m, xác tàu chìm là tàu gỗ có chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m, điểm nhô cao nhất của tàu có độ sâu khoảng 9,2m (hệ số “0” Hải đồ), vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ tọa độ VN-2000 Hệ Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi tàu 11052’55,0”N 109010’41,0”E 11052’51,2”N 109010’47,4”E
Lái tàu 11052’54,7”N 109010’40,6”E 11052’51,0”N 109010’47,0”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo

          Thông báo hàng hải số 169/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018.

Độ sâu khu nước bến phao neo BP-SR6A, luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “93” luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ