Thứ sáu, 16/11/2018

Thông báo hàng hải

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 10 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng:  Luồng hàng hải Ba Ngòi

    Căn cứ Báo cáo số 1148/BC-XNKSHHMN ngày 27/8/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc vị trí chướng ngại vật chìm đắm trên luồng hàng hải Ba Ngòi,

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

Ngày 27/8/2018, vị trí xác tàu KH-96792TS chìm nằm trong luồng hàng hải Ba Ngòi, cách tim luồng hàng hải khoảng 40m, xác tàu chìm là tàu gỗ có chiều dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m, điểm nhô cao nhất của tàu có độ sâu khoảng 9,2m (hệ số “0” Hải đồ), vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ tọa độ VN-2000 Hệ Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi tàu 11052’55,0”N 109010’41,0”E 11052’51,2”N 109010’47,4”E
Lái tàu 11052’54,7”N 109010’40,6”E 11052’51,0”N 109010’47,0”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo

          Thông báo hàng hải số 169/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 24/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)

Về việc thay đổi vị trí thiết lập các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” phục vụ thi công nạo vét nối dài luồng Soài Rạp giai đoạn 2, đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân cảng Hiệp Phước