Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2;

 S1H.3; S1H.5

VTU  –  35 – 2016

Vùng biển: Biển Đông Việt Nam.

Căn cứ văn bản 210/CV-PHUCKHANG ngày 25/6/2016 của Công ty TNHH Dịch vụ Thuơng mại Xuất nhập khẩu khí Phúc Khang về việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2; S1H.3; S1H.5,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 cụ thể như sau:

  1. Vị trí lắp đặt: (hệ tọa độ WGS-84):

- Đoạn S1H.1:

  Từ điểm có tọa độ:               vĩ độ:             09000,081’N.

  kinh độ:       109018,133’E

  Đến điểm có tọa độ: vĩ độ:             08053,683’N.

  kinh độ:       108005,987’E.

- Đoạn S1H.2:

  Từ điểm có tọa độ:               vĩ độ:             10022,410’N.

  kinh độ:       107007,606’E.

  Đến điểm có tọa độ: vĩ độ:             08053.683’N.

  kinh độ:       108005,987’E.

- Đoạn S1H.3:

  Từ điểm có tọa độ:               vĩ độ:             08053,683’N.

  kinh độ:       108005,987’E.

  Đến điểm có tọa độ: vĩ độ:              07038,628’N.

   kinh độ         103042,138’E.

- Đoạn S1H.5:

  Từ điểm có tọa độ:   vĩ độ:              07019,943’N.

  kinh độ:        102036,434’E.

  Đến điểm có tọa độ: vĩ độ:             07038,628’N.

  kinh độ:       103042.138’E.

  1. Thời gian lắp đặt: từ ngày 01/07/2016 đến ngày 05/08/2016.
  2. Đặc điểm nhận dạng của tàu thi công:

- Tên tàu     : RESPONDER

- Quốc tịch  : KOREA.

- Hô hiệu     : D7AW.

- IMO                   : 9215206.

- Chiều dài  : 105.50m.

- Chiều rộng         : 20.00m.

- DWT/GRT         : 7958/6204 Tons.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi Biển Đông Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu có đặc điểm nhận dạng và vị trí tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Thuơng mại Xuất nhập khẩu khí Phúc Khang.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017