Thứ sáu, 23/08/2019

Tin tức

Tin VMS-South

Đảng ủy VMS-South: Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019

Ngày 11/01, Đảng ủy VMS-South tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị đã mời đồng chí Hà Trung Thành, thạc sỹ, giảng viên Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh làm báo cáo viên.

IMG_4025

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Hà Trung Thành, thạc sỹ, giảng viên Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh làm báo cáo viên tại Hội nghị

Đ/c Hà Trung Thành, thạc sỹ, giảng viên Học viện cán bộ TP. Hồ Chí Minh làm báo cáo viên tại Hội nghị

Các đảng viên được học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kết luật số 37-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

IMG_4029

Đ/c Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Sau Hội nghị, Đảng ủy VMS-South tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nêu trên một cách sâu rộng, đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cán bộ, đổi mới tư duy, cách làm trong công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong sinh hoạt, công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, đơn vị, phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo chu đáo đời sống của CBCNV.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, đảng viên chi bộ Tài chính Kế toán, Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng công ty vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2013

Hội nghị Người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII năm 2018

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại diện Nhà cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng hàng hải GMT – Hàn Quốc đến thăm và làm việc với VMS-South