Thứ bảy, 16/02/2019

Tin tức

Tin VMS-South

Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và tuyên truyền, phổ biến về pháp luật hàng hải năm 2018

Ngày 30/11/2018, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và tuyên truyền, phổ biến về pháp luật hàng hải năm 2018 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các Cảng vụ hàng hải khu vực; Trung tâm tìm kiếm cứu nạn; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trong lĩnh vực hàng hải; đại diện các doanh nghiệp quản lý và khai thác cảng, vận tải biển.

Ông Trần Công Sáng, Trưởng phòng Pháp Chế, Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội Nghị

Ông Trần Công Sáng, Trưởng phòng Pháp Chế, Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội Nghị

Thông qua hoạt động tuyên truyền này, lãnh đạo, cán bộ, viên chức và đại diện các doanh nghiệp công tác trong ngành hàng hải có dịp học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực thi các quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trên cơ sở những kiến thức và các nội dung thu hoạch được từ Hội nghị, trong thời gian tới, Tổng công ty cùng với các đơn vị trực thuộc sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an toàn hàng hải tới từng CB-CNV nhằm triển khai thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả.

Tin & Ảnh: Minh Thuận

Tin tức khác

Hội nghị Người lao động VMS-South năm 2014

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII năm 2017

Công ty Pharos Marine Automatic Power đến thăm và làm việc với VMS-South

VMS-South: Khai giảng lớp ôn tập và thi nâng bậc năm 2016

VMS-South: Tích cực góp ý Dự thảo sửa đội, bổ sung một số điều Thông tư 36/2013/TT-BGTVT