Thứ bảy, 16/02/2019

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018

Ngày 01/02, thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 26/01/2018 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 43-KH/ĐU, ngày 26/01/2018 về học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do báo cáo viên Phạm Quang Giáp – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty, giải nhất “Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017” trình bày.

IMG_9709

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu khai mạc tại Hội nghị

IMG_9688

Đ/c Phạm Quang Giáp – UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

IMG_9701

Đ/c Phạm Quang Giáp trình bày báo cáo tại Hội nghị

Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo, khéo dùng người.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Hội diễn văn nghệ quần chúng VMS-South lần I, năm 2013

Hội cựu chiến binh VMS-South về nguồn kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì Người lao động”

Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi với an toàn giao thông” năm 2012

Đoàn Thanh niên VMS-South thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng