Chủ nhật, 22/04/2018

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South tổ chức Hội nghị Giao ban qúy III và sơ kết 06 tháng đầu năm 2017

Ngày 12/7/2017, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội nghị Giao ban qúy III và sơ kết 06 tháng đầu năm 2017. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2017, dưới sự điều hành năng động, quyết liệt của Tập thể lãnh đạo, Ban điều hành cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động, Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm việc làm ổn định, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III, Tổng Giám đốc Bùi Thế Hùng chỉ đạo các phòng, ban, trạm, chi nhánh, đơn vị tăng cường phối kết hợp, tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm như: Rà soát lại về mức độ an toàn, điều kiện sinh hoạt của người lao động đang làm việc tại các Ponton dùng để làm trạm quản lý luồng; điều phối công việc, nhân sự để thực hiện tốt việc nghiệm thu kết quả khảo sát phục vụ ra thông báo hàng hải; tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu; xem xét kỹ lưỡng công tác cổ phần hóa tránh gây thất thoát nguồn vốn và tài sản của Tổng công ty; trang bị thêm thiết bị, dụng cụ để phục vụ việc khám chữa bệnh và sơ cứu ban đầu cho người lao động; xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tủ sách cho các trạm đèn, trạm luồng; nâng cấp văn phòng điện tử để hoạt động hiệu quả và tổ chức tập huấn cho các phòng, ban, đơn vị; đánh giá mức độ cần thiết triển khai xây dựng đèn biển tại mũi Nghinh Phong; tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng lần thứ 3, Hội thao Tổng công ty chuyên nghiệp, tạo không khí thoải mái, hòa đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, môi trường làm việc hài hòa, dân chủ, triển khai thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin & Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

VMS-South: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017

VMS-South tổ chức buổi nói chuyện về văn hóa doanh nghiệp

Đại hội cổ đông Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam năm 2016

Đại hội Chi bộ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2020