Thứ bảy, 16/02/2019

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Ngày 03/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV và ông Bùi Thế Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty, chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, nhà nước có một số thay đổi về cơ chế chính sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty, từ đó phát sinh khối lượng công việc lớn cần phải thực hiện đúng thời gian quy định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) nhưng dưới sự điều hành năng động của Ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, vận hành 52 đèn biển, báo hiệu hàng hải trên 25 tuyến luồng hàng hải với chiều dài khoảng 788,31 km hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định hiện hành, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường; thực hiện khảo sát luồng để công bố TBHH cho 22 tuyến luồng hàng hải, với khối lượng khảo sát là 256,9 /603,16 km2 (đạt 42,6 % kế hoạch), cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Các Công ty Hoa tiêu hàng hải đã hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức phân công dẫn tàu, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của khách hàng, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. Tổng doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm của Tổng công ty đạt 609,9 tỷ đồng, đạt 40,3 % so với kế hoạch.

Tổng giám đốc Bùi Thế Hùng phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Tổng giám đốc Bùi Thế Hùng phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị

Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III và cả năm 2018, Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, trạm, chi nhánh, đơn vị tăng cường phối kết hợp, tập trung triển khai một số công tác trọng tâm như: Chú trọng công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình, tài sản đã được Bộ GTVT, Cục HHVN giao, đảm bảo hoàn thành nghiệm thu, quyết toán trong năm 2018; Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về công tác môi trường, công tác trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2018 để sớm triển khai thi công và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các dự án đầu tư, trang bị mới các phương tiện, tài sản, thiết bị phục vụ sản xuất để sớm bàn giao cho các đơn vị quản lý sử dụng, quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các phòng ban, đơn vị cần báo cáo, tham mưu kịp thời để ban lãnh đạo xem xét, chỉ đạo giải quyết, không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty.

Tin: Phạm Hoàng; Ảnh: Công ty Hoa tiêu I

Tin tức khác

Đoàn kết, bền chí bảo vệ Trường Sa

Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII: Làm tốt công tác sinh hoạt chi bộ và tài chính Đảng

Văn phòng thủy đạc quốc gia Anh thăm và làm việc với VMS-South

Chú trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đoàn Thanh niên Cục Hàng hải Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về nguồn