Thứ hai, 21/05/2018

Tin tức

Tin VMS-South

VMS-South: Tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 và Nghị quyết TW 5 (khóa XII)

Ngày 01/6/2017, thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 04/04/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) do thạc sỹ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Phạm Văn Quang Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cùng 220 CBCNV công tác tại khu vực TP. Vũng Tàu.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thạc sỹ Hà Trung Thành đã trình bày 02 nội dung: Học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017 về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị

Thạc sỹ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Đăng Lâu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động có nhận thức sâu sắc, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; cụ thể hóa nội dung chuyên đề phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ, đảng viên năm 2017; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I.

Tin & Ảnh: Ngọc Nam

Tin tức khác

Đại hội Chi đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

Hội nghị Người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải KV VIII năm 2015

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

Chi bộ Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền Nam: Phấn đấu xây dựng tập thể năng động trong giai đoạn mới

VMS-South tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017