Thứ sáu, 18/10/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 07 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
15/02/2019 18 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Đèn

15/02/2019 17 VN4HP001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HÒA PHÚ – Khu vực thi công

12/02/2019 16 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu

12/02/2019 15 VN300033

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV