Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG

VTU – 51 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 267/CV-PHUCKHANG ngày 12/9/2016 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang về việc thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG theo HĐ 0628/16/T-N4/16/X11-SEC,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III sẽ tiến thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG, cụ thể như sau:

  1. Khu vực thi công có tọa độ như sau:
Vị trí Tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng 08033’37,5” N 108040’43,1” E

(Tọa độ do Công ty TNHH DVTMXNK Dầu khí Phúc Khang cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của các phương tiện thi công:
    • Tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR:

+ Hô hiệu: 9V7008.

+ Số IMO: 9503067.

+ Kích thước: Dài 76,0m; rộng 18,0m.

+ Quốc tịch: SINGAPORE.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  • Sà lan ASIA HERCULES III:

+ Hô hiệu: 9V2514.

+ Số IMO: 9660396.

+ Kích thước: Dài 106,42m; rộng 53,0m.

+ Quốc tịch: SINGAPORE.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Thời gian dự kiến hoạt động của tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 14/9/2016 đến ngày 30/9/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  • Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa tàu kéo HOLMEN ENDEAVOUR và sà lan ASIA HERCULES III có đặc điểm nêu trên tối thiểu 200m để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Posco SS Vina

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017