Chủ nhật, 24/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/12/2018 159 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 158 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 157 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – PHAO

28/12/2018 156 VN5AT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – ĐỘ SÂU

28/12/2018 155 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

21/12/2018 154 VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIỆT NAM–VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH–LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU–ĐỘ SÂU

14/12/2018 153 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

07/12/2018 152 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

30/11/2018 151 VN4HG008

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CẦN THƠ – LUỒNG ĐỊNH AN SÔNG HẬU- PHAO

30/11/2018 150 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025, VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

23/11/2018 149 VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001; VN4TV001, VN300025; VN4ĐT003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

09/11/2018 148 VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN3ĐA001, VN4QCB05, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

09/11/2018 147 VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – CHƯỚNG NGẠI VẬT

09/11/2018 146 VN4TV001, VN4ĐT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA-VŨNG TÀU –LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI– AIS

09/11/2018 145 VN4TV002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

09/11/2018 144 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

02/11/2018 143 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

02/11/2018 142 VN4SG003 , VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

25/10/2018 141 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN

25/10/2018 140 VN4NC001, VN4BĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

25/10/2018 139 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

18/10/2018 138 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

18/10/2018 137 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

18/10/2018 136 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

11/10/2018 135 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN– PHAO

11/10/2018 134 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

11/10/2018 133 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

11/10/2018 132 VN4PT001, VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – ĐỘ SÂU

04/10/2018 131 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP –BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO”

04/10/2018 130 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

04/10/2018 129 VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN300025, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

27/09/2018 128 VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – ĐỘ SÂU

20/09/2018 127 VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – ĐỘ SÂU

13/09/2018 126 VN4SĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP – LUỒNG SA ĐÉC – ĐỒNG THÁP – ĐỘ SÂU

13/09/2018 125 VN4NC001, VN4NC002, VN4BĐ001, VN300029

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – ĐỘ SÂU

06/09/2018 124 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI

06/09/2018 123 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP– ĐỘ SÂU

30/08/2018 122 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI

30/08/2018 121 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – CHƯỚNG NGẠI VẬT

23/08/2018 120 VN4VT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VĨNH TÂN – PHAO

23/08/2018 119 VN4HT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – PHAO

23/08/2018 118 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

16/08/2018 117 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI –CẢNG SSIT- PHAO

16/08/2018 116 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

16/08/2018 115 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

09/08/2018 114 VN4HT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – PHAO

09/08/2018 113 VNĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

27/07/2018 112 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – NHÀ MÁY ĐÓNG BAO VÀ PHÂN PHỐI XI MĂNG LONG SƠN – ĐỘ SÂU

27/07/2018 111 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – ĐỘ SÂU

19/07/2018 110 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

19/07/2018 109 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

19/07/2018 108 VN4BT001, VN300034

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – ĐỘ SÂU

12/07/2018 107 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

12/07/2018 106 VN4ĐN001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

12/07/2018 105 VN4CĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO – ĐỘ SÂU

05/07/2018 104 VN5AT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – ĐỘ SÂU

05/07/2018 103 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

27/06/2018 102

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN– PHAO

27/06/2018 101 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

27/06/2018 100 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-SSA – ĐỘ SÂU

22/06/2018 99 VN4ĐN001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

15/06/2018 98 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

15/06/2018 97 VN4SG003 VN4SR002 VN4SR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

07/06/2018 96 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

07/06/2018 95 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

07/06/2018 94 VN4ĐT001, VN4TV001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – ĐỘ SÂU

31/05/2018 93 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

24/05/2018 92 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUY NHƠN – LUỒNG QUY NHƠN

24/05/2018 91 VN5PQ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – ĐỘ SÂU

17/05/2018 90 VN4PT001, VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – ĐỘ SÂU

10/05/2018 89 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA-VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH– TIÊU

10/05/2018 88 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

10/05/2018 87 VN4SG002, VN4ĐT002, VN3GR003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN VŨNG TÀU – TIÊU

03/05/2018 86 VN4HG010

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN- CẦN THƠ – PHAO

03/05/2018 85 VN3GR001, VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – PHAO

03/05/2018 84 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

19/04/2018 83 VN4TV001, VN4TV002, VNĐT001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER TÂN CẢNG – ĐỘ SÂU

19/04/2018 82 VN4TV002, VNĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER TÂN CẢNG

19/04/2018 81 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

19/04/2018 80 VN300027; VN3ĐA001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – PHAO

13/04/2018 79 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025, VN4SG002, VN3GR0001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

29/03/2018 77 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

29/03/2018 76 VN4NT001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – ĐỘ SÂU

05/04/2018 78 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

22/03/2018 75 VN4HT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – ĐỘ SÂU

22/03/2018 74 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – ĐỘ SÂU

15/03/2018 73 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

15/03/2018 72 VN4HG009

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CẦN THƠ – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

01/03/2018 71 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

01/03/2018 70 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

01/03/2018 69 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – PHAO

01/03/2018 68 VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

01/03/2018 67 VN4HG010

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

01/03/2018 66 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

01/03/2018 65 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

08/02/2018 64 VN4HG010

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

08/02/2018 63 VN4HG013

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

08/02/2018 62 VN4HG012

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

08/02/2018 61 VN4HG011

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

08/02/2018 60 VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

08/02/2018 59 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

08/02/2018 58 VN4NT001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – ĐỘ SÂU

01/02/2018 57 VN4VT0001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN – LUỒNG CẢNG NHẬP THAN TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN – PHAO

01/02/2018 56 VN4SD001, VN3GR0001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

25/01/2018 55 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

25/01/2018 54 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – PHAO

25/01/2018 53 VN3KH001, VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – NHÀ MÁY ĐÓNG BAO VÀ PHÂN PHỐI XI MĂNG LONG SƠN – ĐỘ SÂU

25/01/2018 52 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – ĐỘ SÂU

18/01/2018 51 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN- LUỒNG VĨNH TÂN- ĐỘ SÂU

18/01/2018 50 VN4SR001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

11/01/2018 49 VN4SG003, VN3GR001, VN4SG002, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU

11/01/2018 48 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

11/01/2018 47 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

04/01/2018 46 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH

04/01/2018 45 VN4SD001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV