Chủ nhật, 24/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật quý 2 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
27/06/2018 102

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN– PHAO

27/06/2018 101 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

27/06/2018 100 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-SSA – ĐỘ SÂU

22/06/2018 99 VN4ĐN001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

15/06/2018 98 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

15/06/2018 97 VN4SG003 VN4SR002 VN4SR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

07/06/2018 96 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

07/06/2018 95 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

07/06/2018 94 VN4ĐT001, VN4TV001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – ĐỘ SÂU

31/05/2018 93 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

24/05/2018 92 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUY NHƠN – LUỒNG QUY NHƠN

24/05/2018 91 VN5PQ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – ĐỘ SÂU

17/05/2018 90 VN4PT001, VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – ĐỘ SÂU

10/05/2018 89 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA-VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH– TIÊU

10/05/2018 88 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

10/05/2018 87 VN4SG002, VN4ĐT002, VN3GR003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN VŨNG TÀU – TIÊU

03/05/2018 86 VN4HG010

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN- CẦN THƠ – PHAO

03/05/2018 85 VN3GR001, VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – PHAO

03/05/2018 84 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

19/04/2018 83 VN4TV001, VN4TV002, VNĐT001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER TÂN CẢNG – ĐỘ SÂU

19/04/2018 82 VN4TV002, VNĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – CẢNG CONTAINER TÂN CẢNG

19/04/2018 81 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

19/04/2018 80 VN300027; VN3ĐA001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – PHAO

13/04/2018 79 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025, VN4SG002, VN3GR0001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

05/04/2018 78 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – CẦN THƠ – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV