Thứ ba, 19/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật quý 3 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
27/09/2018 128 VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – ĐỘ SÂU

20/09/2018 127 VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – ĐỘ SÂU

13/09/2018 126 VN4SĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP – LUỒNG SA ĐÉC – ĐỒNG THÁP – ĐỘ SÂU

13/09/2018 125 VN4NC001, VN4NC002, VN4BĐ001, VN300029

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – ĐỘ SÂU

06/09/2018 124 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI

06/09/2018 123 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP– ĐỘ SÂU

30/08/2018 122 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI

30/08/2018 121 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – CHƯỚNG NGẠI VẬT

23/08/2018 120 VN4VT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VĨNH TÂN – PHAO

23/08/2018 119 VN4HT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – PHAO

23/08/2018 118 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

16/08/2018 117 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI –CẢNG SSIT- PHAO

16/08/2018 116 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

16/08/2018 115 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – ĐỘ SÂU

09/08/2018 114 VN4HT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – PHAO

09/08/2018 113 VNĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

27/07/2018 112 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – NHÀ MÁY ĐÓNG BAO VÀ PHÂN PHỐI XI MĂNG LONG SƠN – ĐỘ SÂU

27/07/2018 111 VN4BN001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – ĐỘ SÂU

19/07/2018 110 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN– PHAO

19/07/2018 109 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

19/07/2018 108 VN4BT001, VN300034

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – ĐỘ SÂU

12/07/2018 107 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

12/07/2018 106 VN4ĐN001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

12/07/2018 105 VN4CĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO – ĐỘ SÂU

05/07/2018 104 VN5AT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – ĐỘ SÂU

05/07/2018 103 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV