Thứ ba, 19/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật quý 4 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/12/2018 159 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 158 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 157 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – PHAO

28/12/2018 156 VN5AT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – ĐỘ SÂU

28/12/2018 155 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

21/12/2018 154 VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIỆT NAM–VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH–LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU–ĐỘ SÂU

14/12/2018 153 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

07/12/2018 152 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

30/11/2018 151 VN4HG008

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CẦN THƠ – LUỒNG ĐỊNH AN SÔNG HẬU- PHAO

30/11/2018 150 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025, VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

23/11/2018 149 VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001; VN4TV001, VN300025; VN4ĐT003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

09/11/2018 148 VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN3ĐA001, VN4QCB05, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

09/11/2018 147 VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – CHƯỚNG NGẠI VẬT

09/11/2018 146 VN4TV001, VN4ĐT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA-VŨNG TÀU –LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI– AIS

09/11/2018 145 VN4TV002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

09/11/2018 144 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

02/11/2018 143 VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – ĐỘ SÂU

02/11/2018 142 VN4SG003 , VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

25/10/2018 141 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN

25/10/2018 140 VN4NC001, VN4BĐ001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

25/10/2018 139 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

18/10/2018 138 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

18/10/2018 137 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

18/10/2018 136 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

11/10/2018 135 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN– PHAO

11/10/2018 134 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

11/10/2018 133 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

11/10/2018 132 VN4PT001, VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – ĐỘ SÂU

04/10/2018 131 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP –BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO”

04/10/2018 130 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

04/10/2018 129 VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN300025, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV