Thứ hai, 01/06/2020

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 04 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
25/01/2019 14 VN4ĐN001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao

25/01/2019 13 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300027, VN4HG001,

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2018 2019 2020

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2018 2019 2020
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV