Thứ sáu, 10/07/2020

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 26 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/06/2019 79 VN4HG013

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH AN GIANG – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Khu neo đậu tàu

28/06/2019 78 VN300024

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – Khu vực cần đề phòng

28/06/2019 77 VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2018 2019 2020

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2018 2019 2020
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV