Thứ ba, 26/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 38 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
17/09/2020 117 VN4SD001, VN4TV001, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu

17/09/2020 116

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phiên bản mới

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV