Thứ tư, 27/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 44 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
30/10/2020 139 VN4VT001 VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN – NINH THUẬN – Độ sâu

30/10/2020 138 VN4NC001 VN3BĐ001 VN300029

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV