Thứ ba, 26/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 48 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
26/11/2020 159 VN4TV001 VN4SG003 VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Độ sâu

26/11/2020 158 VN4SR001 VN4SR002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phiên bản mới

26/11/2020 157 VN4ST005

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BẾN TRE – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO CẢNG TÂN CẢNG – GIAO LONG – Độ sâu

26/11/2020 156 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV