Thứ ba, 25/01/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 34 năm 2021

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
27/08/2021 133 VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phiên bản mới

27/08/2021 132 VN4BĐ001, VN300029

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV