Thứ tư, 10/08/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 42 năm 2021

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
20/10/2021 158(T) VN4ĐT001, VN4ĐT002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Sà lan chìm

22/10/2021 157(T) VN4VT001, VN300022

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Phao

22/10/2021 156 VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV